به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط‌عمومی پست‌بانک‌ایران؛وی افزود: بیش از 750 هزار روشندل درسطح کشور زندگی می‌کنند  که نیازمند بهره‌مندی از خدمات‌عمومی به ویژه خدمات متنوع بانکی هستند و این بانک نیز با توجه به مسئولیت اجتماعی خود و با همکاری انجمن نابینان کشور اقدام به راه‌اندازی سامانه بانکی ویژه روشندلان نموده است.
واحدپور تصریح کرد: روشندلان می‌توانند با مراجعه به شعب میرزای شیرازی و شهیدمطهری تهران از خدمات متنوع بانکی تعیین شده بهره‌مند شوند.
مدیرامور شعب و بازاریابی درپایان تأکیدکرد: این سامانه علاوه بر شعب مذکور به‌زودی در 5 شعبه منتخب این بانک درسطح کلان‌شهرهای کشور نیز راه‌اندازی می‌شود.