به گزارش اکونا پرس،

مدیران، کارکنان و نمایندگان شرکت بیمه پاسارگاد ضمن ابراز همدردی در این حادثه طبیعت بر آن شدند تا در اسرع وقت با همراهی مدیریت منطقه و روسای شعبه های تبریز و میانه در کوتاه ترین زمان ممکن خسارت های وارده به هموطنانمان را جبران نمایند