به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، ارزیابی آمارعملکرد شعب استان اصفهان از جمله اهداف اصلی سفر امامی به این استان بود و در این راستا از شعب زرین کوب، هشت بهشت، بهار، ارتش و خمینی شهر بازدید به عمل آورد.
عیسی امامی، در بازدید از شعب با بررسی داشبورد عملیاتی در جمع کارکنان افزود: کارکنان بانک با وجود داشبورد عملیاتی می توانند در هر زمانی که بخواهند نسبت به تجزیه و تحلیل و مقایسه شعبه محل خدمت خود، نسبت به شناسائی کسورات شعبه در کلیه خدمات و منابع و مصارف و مطالبات اقدام و نیز آنها را برطرف نماید.
امامی در شعب بازدید شده تاکید کرد: چنانچه کارکنان شناخت کافی از مباحث فرهنگی و اقتصادی استان خود داشته باشند بسیار راحت تر می توانند در خصوص جذب منابع پایدار قدم بردارند.