به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه حکمت، دومین اجرای برنامه «زنگ بیمه» از سوی شرکت بیمه حکمت برای دانش آموزان یکی از مدارس شهر ارومیه برگزار گردید. گفتنی است این برنامه همانند نخستین اجرا توسط شعبه ارومیه بیمه حکمت در سالن اجتماعات کانون پروشی فکری کودکان این شهر با ارائه نمایش بیمه ای، اهدا هدایا به دانش آموزان و برگزاری مسابقه بیمه ای به عنوان مهم ترین فعالیت این برنامه انجام گردید و کارشناسان بیمه ای با زبان ساده و کودکانه، مفاهیم بیمه ای را به دانش آموزان عزیز انتقال نمودند.