به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برنامه تعهدی بانک کشاورزی در سال 1398 برای جذب سپرده های مردمی 200 هزار میلیارد ریال است که تا پایان آذر ماه 63 درصد آن تحقق یافته است.

این گزارش می افزاید: تحقق برنامه تجهیز منابع، توان بانک در پرداخت تسهیلات، حمایت مالی از توسعه و رونق اقتصادی بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی جامعه را افزایش می دهد.