به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی بیمه "ما" مهم ترین هدف این سند، ایجاد انسجام در میان بخش ها و مدیریت های مختلف و تحت پوشش قرار دادن تمام مولفه های برنامه ریزی منوط به فکرافزاری است.

بر اساس این گزارش، تحلیل وضعیت موجود شرکت ، آسیب شناسی، شناسایی ریسک های احتمالی و تبیین اهداف و استراتژی های منابع انسانی از دیگر اهداف تدوین برنامه تا سال  1402 شرکت سهامی بیمه "ما" عنوان شد.

در این مراسم از سند آموزشی شرکت بیمه "ما"نیز رونمایی شد. هدف از تدوین این تقویم آموزشی ایجاد یک سیستم مدون برای برگزاری دوره های آموزشی است که منجر به مشارکت و تسهیم دانش از سوی مدیران متخصص می شود. این تقویم برای بازه زمانی سال 98- 99  برنامه ریزی شده و شامل دوره های فنی کاربردی، تخصصی، عمومی و مدیریتی از قبیل بازاریابی، سهام و بورس، حقوقی، مدیریت ریسک و دوره های آنلاین مجازی می باشد.

پویا نگه داشتن سازمان، انطباق با تغییرات محیطی و آموزش و توانمندسازی پرسنل ستاد،  شعب، شبکه فروش و نمایندگان شبکه فروش از دیگر اهداف تدوین این سند است.