به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 2251 نفر خسارت دیده پرداخت شد.