به گزارش اکونا پرس،

شایان ذکر است در بخش رقابتی کنفرانس که با حضور روابط عمومی های دستگاههای دولتی، شرکتهای خصوصی از سراسر کشور برگزار شد  هیات داوران با توجه به عملکرد موفق روابط عمومی بانک توسعه تعاون در تعامل با رسانه ها، تهیه محتواهای خبری، تحلیلی و اطلاع رسانی؛ رتبه برتر بخش مدیریت روابط رسانه ای را به این بانک اختصاص داد.

در مراسم آغازین این رویداد سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تبیین ابعاد گوناگون یکپارچگی روابط عمومی گفت: همزمان با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی و ایفای نقش روابط عمومی در اطلاع رسانی در فضای مجازی، رعایت یکپارچگی در این وضعیت دو فضایی بسیار الزامی است.

عاملی کارکردهای روابط عمومی چهره به چهره و فیزیکی را در برخی ابعاد تشریفاتی، مناسبتی، مذاکراتی و تبلیغاتی غیر قابل جایگزین دانست و کارکرد روابط عمومی مجازی و رقومی را در هوشمندسازی مناسبات و اطلاع رسانی های گسترده و ساماندهی تبادلات پیامها ارزشمند و کارآمد عنوان نمود. 

در ادامه علی اکبر فرهنگی استاد پیشکسوت مدیریت در این همایش گفت: روابط عمومی با ترویج رویکرد همه جانبه نگری و نگاه چند وجهی به تمامی عناصر سازمان می تواند زمینه بهره گیری از همه ظرفیت های درونی سازمان را فراهم نماید.

باقر ساروخانی استاد ارتباطات در این همایش اظهار داشت: آنچه کارگزاران روابط عمومی شایسته است مد نظر قرار دهند توجه به مسائل انسانی و عاطفی در کنار رعایت جنبه های فنی و تکنیکی روابط عمومی می باشد.

شایان ذکر است جایزه نام آوران حوزه ارتباطات موسوم به جایزه دکتر نطقی در این کنفرانس به باقر ساروخانی استاد ارتباطات دانشگاه تهران اهدا شد.