به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، به دنبال درخواست های متعدد مردمی و همچنین ساماندهی و تمرکز در دریافت کمک های نقدی برای سیل زدگان، قرارگاه محرومیت زدایی و حمایتهای اجتماعی بانک انصار حساب ویژه ای را برای جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان اختصاص داده است.

مجموعه بانک ضمن اعلام همدردی با مردم این استان و آسیب دیدگان ، شماره حساب:  4410.43.12185467.1  و شماره کارت: 7037-9992-8110-6273  به نام قرارگاه مسئولیت اجتماعی بانک انصار را جهت جمع آوری وجوهات مردمی تخصیص داده است.