به گزارش اکونا پرس،

 به نقل ازروابط عمومی بانک ایران زمین، محمدرضا سبزواری مدیر شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با حضور در جمع همکاران ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته، به ضرورت فعالیت ورزشی کارکنان به عنوان یک عامل اصلی در سلامت سازمان و جامعه پرداخت و برگزاری این قبیل دیدارهای دوستانه را موجب ایجاد انگیزه، افزایش روحیه جمعی، رضایت شغلی و تجدید توان پرسنل دانست و بر ادامه و مشارکت تمامی کارکنان تاکید کرد.