به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، شرکت  بیمه "ما" با سرمایه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد و بر این اساس  در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم ۳۹۳ ریال تعیین کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ، از افزایش ۱۸ درصدی برخوردار است.

بر اساس این گزارش، شرکت بیمه "ما" در دوره یاد شده، مبلغ ۵۸۹ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۹۳ سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۸ درصدی برخوردار است.

این گزارش افزود: سود انباشته پایان دوره شرکت بیمه "ما" با افزایش ۵۵ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ ۵۳۷ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال اعلام شد.