به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین،  در این دوره  روشهای مقابله با آتش توسط کارشناسان زبده آتش نشانی با انواع ابزار آتش نشانی و نکات ایمنی مربوطه ، آموزش داده شد .