به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، شرایط آب و هوایی اقلیم ها ، میزان بارندگی و سطح سفره های آب زیرزمینی در نتیجه تغییرات جوی در سطح زیست کره، دستخوش تغییرات اساسی شده است و این بحران آب و معضل کاهش منابع آبی ،  بیشترین تاثیر منفی را بر روند تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی جامعه دارد؛ لذا بانک کشاورزی می کوشد با حمایت مالی از توسعه روش های نوین آبیاری و پرداخت اولویت دار تسهیلات برای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، در راه حل این معضل گام بردارد.

بر اساس این گزارش، مبلغ تسهیلات آبیاری تحت فشار پرداختی توسط بانک کشاورزی در سال 1398 تا دهم بهمن ماه نسبت به همین مقطع در سال گذشته، 32 درصد رشد داشته است.