به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی بانک تجارت و بنا بر ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف مجاز انتقال وجه در درگاه‌های مختلف بانک تجارت در راستای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و تسهیل استفاده مشتریان از درگا‌ه‌های غیرحضوری با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب، افزایش یافت.

بر این اساس سقف انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از درگا‌ه‌های اینترنتی (اینترنت بانک، درگاه پرداخت اینترنتی و...) و خودپردازها از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدأ هر کارت به پنجاه میلیون ریال افزایش یافته است.

همچنین تاریخ انقضای تجارت‌ کارت‌ها، بدون نیاز به مراجعه حضوری به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مندرج در کارت، تمدید شده‌اند و البته در صورت مراجعه متقاضیان به شعب، مطابق روال جاری تجارت کارت‌ها با مهلت انقضای پنج ساله صادر خواهد شد.

با توجه به فرارسیدن ایام نوروز، مطابق روال سال‌های گذشته، سقف برداشت تجارت کارت نقدی از طریق دستگاه‌های خودپردازهای بانک تجارت، از مبلغ دو میلیون ریال در هر شبانه روز به پنج میلیون ریال و تعداد تلاش‌های متوالی ناموفق رمز دوم تجارت کارت در هر شبانه روز از سه مرتبه به پنج مرتبه افزایش یافته است.

با توجه به کاهش ساعت کار واحدهای بانکی، ساعت فعالیت سامانه چکاوک نیز دچار تغییراتی شده، به این صورت که از تاریخ 12 اسفند تا اطلاع بعدی ساعت واگذاری و تعیین وضعیت چک‌های رمزدار به ترتیب 11 و 12:15 و ساعت واگذاری و تعیین وضعیت چک‌های عادی به ترتیب ساعت 10 و 12:30 تعیین شده است.