به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت؛ رسالت کارت های که از مورخ 12/01/ 98الی 99/01/31 تاریخ انقضاء آنها به پایان رسیده تا تاریخ 99/04/01به مدت سه ماه به طور خودکار تمدید می شود.
بر اساس این گزارش؛ روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت تقاضا دارد مشتریان این بانک با استفاده از خدمات پیشخوان رسالت تمام خدمات بانکی خود را غیرحضوری دریافت کنند و برای اطلاعات بیشتر از نحوه دریافت خدمات با شماره 4747-021 مرکز امداد مشتریان تماس حاصل نمایند .