به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،در اجرای این برنامه ها و بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف مجاز انتقال و جه کارت به کارت(شتابی و درون بانکی)از طریق درگاه های اینترنتی و خودپردازهای این بانک از30میلیون ریال در هرشبانه روز به پنجاه میلیون ریال افزایش یافت و کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال نیز برابر با کارمزد انتقال وجه سی میلیون ریالی خواهد بود.

براساس این گزارش،به منظور کاهش مراجعات هموطنان به شعب و دستگاه های خود پرداز، برداشت نقدی درون بانکی از 2 میلیون ریال به پنج میلیون ریال افزایش یافت و تمدید تاریخ انقضای کارتهای بانکی مشتریان بدون مراجعه حضوری آنان به شعب به مدت سه ماه تمدید خواهد شد.

این گزارش می افزاید، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است.

 

ش