به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل سقف برداشت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز مؤسسه اعتباری ملل از مبلغ 2 میلیون ریال در هر شبانه روز به مبلغ 5 میلیون ریال، همچنین سقف انتقال وجه کارت به کارت هم از 30 میلیون ریال به 50 میلیون ریال در شبانه روز افزایش یافت.
براین اساس، سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق درگاه های اینترنتی مؤسسه اعتباری ملل از 30 میلیون ریال به 50 میلیون ریال در هر شبانه روز افزایش یافت.
همچنین تاریخ انقضای کارت های مؤسسه اعتباری ملل که در اسفند ماه 98 و فروردین 99 منقضی می گردد بدون حضور مشتریان مؤسسه اعتباری ملل تا خرداد ماه تمدید گردید.
 
ضمنا واحد امور مشتریان مؤسسه اعتباری ملل به شماره 88210007(021) نیز به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشتریان محترم می باشد.
 
مؤسسه اعتباری ملل به مشتریان محترم توصیه می نماید برای انجام امور بانکی خود از بانکداری اینترنتی از قبیل اینترنت بانک و همراه بانک ملل استفاده نمایند و حتی المقدور استفاده از اسکناس را کاهش دهند.