به گزارش اکونا پرس،

با توجه به ابلاغیه های صادره توسط مراجع ذی صلاح مبنی بر ممنوعیت برگزاری هرگونه همایش، نشست و نظایر آن از جمله؛اجتماعات ، گردهمایی و... به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا،مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه و فوق العاده ادغام بانک حکمت ایرانیان به تاریخ دیگری موکول شده است که متعاقبا اعلام خواهد شد