به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی که پیشتر و در درخواستی جداگانه، خرید و ارسال هرگونه هدایای معمول و یا انتشار تقویم و سررسید را با هدف صرفه جویی ممنوع اعلام کرده بود، از تخصیص وجوه حاصله برای کمک به مناطق آسیب دیده خبر داد و تصریح و توصیه کرد، همکاران برای پیام رسانی و تبریک نوروز از سامانه های الکترونیکی استفاده کنند.