به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با توجه به آماده سازی زیر ساخت جدید ارسال پیامک، سر شماره پیامک های خدمات بانک از 300066 و 300065 به 100032 و 100031 تغییر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، از این پس ارسال پیامک های مربوط به خدمات کارت با سر شماره 100031 به جای 300065، ارسال پیامک تغییرات مانده حساب، اطلاع رسانی ورود به سامانه های بانکداری الکترونیک، اطلاع رسانی اقساط و ... با سر شماره 100032 به جای 300066 ارسال می شود.
گفتنی است، این تغییرات از 24 اسفند ماه سال جاری به صورت تدریجی صورت می پذیرد.