به گزارش اکونا پرس،

سه‌شنبه     ۵ فروردین (۹ تا ۱۲)
چهارشنبه   ۶ فروردین (۹ تا ۱۲)
پنج‌شنبه     ۷ فروردین (۹ تا ۱۱:۳۰)
شنبه         ۹ فروردین (۹ تا ۱۲)
یکشنبه     ۱۰ فروردین (۹ تا ۱۲)
دوشنبه     ۱۱ فروردین (۹ تا ۱۲)
پنج‌شنبه   ۱۴ فروردین (۹ تا ۱۱:۳۰)

 

به منظور رعایت نکات ایمنی و بهداشتی خواهشمندیم غیر از موارد ضروری از منزل خارج نشوید و عملیات بانکی خود را بدون پول نقد و با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک انجام دهید.