به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، با موافقت رئیس شورای هماهنگی بانک ها، ساعت کار واحدهای صف و ستاد بانک ملی ایران در کل کشور از روز یک شنبه ۱۰ فروردین  تا روز ۲۱ فروردین تغییر کرد.

بر این اساس، ساعت کاری واحدهای صف و ستاد برای کارکنان بانک 8 تا 13 و برای مشتریان 8:30 تا 12:30 خواهد بود.

در این ایام یک سوم شعب به مشتریان ارایه خدمت خواهند کرد.