به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی بانک دی، عبدالناصر همتی در حکمی رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار را به ریاست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزید.
پیش از این، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به طور همزمان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی نیز بود.
گفتنی است،«شاپور محمدی» پیش از این ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده داشت .