به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل با توجه به استقبال فعالان اقتصادی از صدور ضمانت نامه در این موسسه تعداد ضمانت نامه در سال 98 نسبت به سال 97 رشدی معادل 71 درصد و از لحاظ مبلغ نیز 63 درصد رشد را نشان می دهد.
شایان ذکر است این موسسه در راستای توسعه خدمات قابل ارائه به هموطنان و تسهیل در بازار کار و رونق بخش اقتصادی انواع ضمانت نامه های ریالی را
به درخواست مشتریان در اسرع وقت صادر می کند. ذینفع می تواند با ورود به سامانه اطلاع رسانی این موسسه به آدرس؛  www.melalbank.ir و درج شماره سپام، ضمانت نامه و کد/شناسه ملی ذینفع نسبت به بررسی اصالت ضمانت نامه صادره اقدام نماید.