به گزارش اکونا پرس،

وی با بیان این مطلب که اضافه نمودن این برنامه آموزشی با هدف اشتراک گذاری دانش و تجربیات بازرسان در بستر اینترنت و بدون محدودیت مکانی ایجاد شده است افزود: با برنامه زمانی از پیش تعیین شده و با تدریس مدیر امور بازرسی این برنامه آموزشی عملیاتی شد.

مدیرمرکزآموزش و پژوهش ابراز امیدواری کرد که درسال جاری متناسب با شرایط موجود، این مرکز فرصت های یادگیری و توسعه مدیران و کارکنان بانک را همسو با ماموریت ها و اهداف بانک و راهبردهای ابلاغی با تنوع قابل توجهی طراحی نماید تا همکاران محترم امکان مشارکت و استفاده از این برنامه ها را بانک داشته باشند.

لازم به ذکراست، برنامه آموزشی مذکور مشتمل بردوره های آموزشی بازرسی الکترونیکی، بازرسی ادواری، بازرسی سیستمی و هوشمند، بازرسی ارزی و مرور بخشنامه ها و موارد دیگرویژه بازرسان بانک می باشد که درسه روز متوالی عملیاتی خواهد شد.