به گزارش اکونا پرس،

مشتریان گرامی می توانند جهت انجام امور مالی خود از طریق همراه بانک و خدمات مالی اینترنت بانک ایران زمین اقدام کنند.