به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی بانک دی، با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر تمدید مهلت 2 ماهه برگزاری مجامع عمومی شرکت های سهامی عام و نیز اتمام مهلت بانک برای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت در پایان تیرماه سال جاری، درخواست اعطای مهلت بانک، طی نامه ای برای معاونت بازار شرکت فرابورس ایران ارسال شد.
شایان ذکر است در این نامه آمده است، گزارش اقدامات و برنامه های آتی بانک توسط هیئت مدیره قبلا به ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تقدیم شده است.