به گزارش اکونا پرس،
بر اساس گزارش های دریافتی، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 5,103 به 20,412 میلیارد ریال (معادل 15,309 میلیارد ریال) طی دو مرحله از محل اندوخته سرمایه ای و سود انباشته بلامانع اعلام شد:
مرحله اول: مبلغ 5,103 میلیارد ریال ( معادل 100% سرمایه کنونی) از محل سود انباشته (مبلغ 4,235 میلیارد ریال) و اندوخته سرمایه ای (مبلغ 868 میلیارد ریال)؛
مرحله دوم: مبلغ 10,206 میلیارد ریال (معادل 200% سرمایه کنونی) از محل سود انباشته ( مبلغ 8,828 میلیارد ریال) و اندوخته سرمایه ای (مبلغ 1,378 میلیارد ریال)؛
شرکت بیمه پاسارگاد در مجمع عمومی فوق العاده با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 5,103 میلیارد ریال به مبلغ 10,206 میلیارد ریال (معادل 100 درصد) از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها به منظور حفظ (پوشش) نسبت توانگری و افزایش سهم نگهداری، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند مراحل افزایش سرمایه خود را به انجام برساند.
سازمان بورس نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد که  در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع اعلام شد.
سرمایه فعلی: 5,103,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 5,103,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 5,103,000,000,000 ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:
4,235,490,000,000ریال از محل سود انباشته
867,510,000,000 ریال از محل سایر اندوخته‌ها
موضوع افزایش سرمایه: حفظ (پوشش) نسبت توانگری و افزایش سهم نگهداری
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 10,206,000,000,000 ریال به مبلغ 20,412,000,000,000 ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت 2 سال به هیأت مدیره تفویض نماید تا هیأت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان و بیمه مرکزی ج.ا.ا نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.
8,828,190,000,000 ریال از محل سود انباشته
1,377,810,000,000 ریال از محل سایر اندوخته‌ها
خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.