به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در راستای اجرای برنامه های عملیاتی بانک به منظور افزایش بهره وری و کارایی و همچنین بهینه سازی شبکه شعب برنامه عملیاتی (سال 97)، شعبه انقلاب سنندج (کد2486) از شعب تحت پوشش مدیریت استان کردستان در شعبه طالقانی سنندج ( کد2429)، شعبه سعدی مشهد (کد2592) از شعب تحت پوشش استان خراسان رضوی در شعبه میدان شهدای مشهد ( کد 1189)، شعبه شهید بهشتی نورآباد ممسنی (کد4192) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان فارس در شعبه مرکزی نورآباد ممسنی ( کد1445) ادغام شد.

  •