به گزارش اکونا پرس،

میانگین روزانه حجم دادوستدها در هفت روز کاری گذشته به 100 میلیون سهم می رسد که نسبت به متوسط حجم 36 میلیون سهم در روند یک ماهه قابل توجه است.