به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی بانک ایران زمین، در ابتدای جلسه ابوالفضل پورحسنی مدیر استان ضمن ابراز خرسندی بابت عملکرد مطلوب شعب استان در چهار ماه ابتدای سال از زحمات کلیه همکاران قدردانی کرد. 

وی در ادامه به بررسی مسائل شعب در آیتم های مختلف پرداخت و گفت: بالابردن اطلاعات شغلی، شناخت ارزش کار و اهمیت به مسئولیت عامل تحرک سازمان است. 

در ادامه حبوباتی معاون استان نمای کلی از دفترچه عملکرد تیر ماه را بیان و از کارشناسان پیگیری روزانه اهداف و ارائه راهکارهای متناسب به هر بخش را خواستار شد.

در ادامه این جلسه کارشناسان گزارشهای خود را در بخشهای مختلف از جمله اعتبارات، تجهیز منابع و در آمد و هزینه، مطالبات، انفورماتیک و ... ارائه کردند. 

پورحسنی در پایان اظهار داشت: انتظار می رود کلیه همکاران صف و ستاد ضمن بررسی و تجزیه وتحلیل کتابچه عملکرد با ارائه ایده ها و پیشنهادات سازنده ، راه های دستیابی به تحقق اهداف بانک در کلیه آیتم ها را هموار سازند.