به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، از آغاز فصل خرید گندم تا کنون ،  1829 مرکز خرید در کشور از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی ، بالغ بر 8 میلیون تن گندم با ارزش بیش از 206995 میلیارد ریال را در قالب 1471 هزار محموله از کشاورزان خریداری کرده اند.

این گزارش می افزاید بانک کشاورزی تاکنون 94 درصد بهای گندم خریداری شده را به حساب کشاورزان واریز کرده است و روند خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد.