به گزارش اکونا پرس،

با ثبت رسمی این تصمیم، افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ  ۱۰٫۰۰۰ میلیارد به مبلغ ۱۵٫۰۰۰ میلیارد ریال نهایی شد.