به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران در حکمی، محمدرضا مجدرضایی، معاون مالی اقتصادی بیمه سرمد را به عنوان عضو کمیته بازنگری آیین نامه های شماره 69 و 58 شورای عالی بیمه منصوب کرد.
متن حکم کریمی به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای محمدرضا مجدرضایی
سلام علیکم
در راستای اجرای مصوبه مورخ 08/07/1399 شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران، به موجب این ابلاغ، جنابعالی به عنوان «عضو کمیته بازنگری آیین نامه های شماره 69 و 58 شورای عالی بیمه» منصوب می شوید. امید است با اتکال به الطاف الهی و بهره گیری از تجارب گرانقدر خود و سایر اعضای کمیته، در ایفای وظایف محوله، موفق و موید باشید.
از درگاه ایزد منان توفیق روزافزون آن برادر ارجمند را مسئلت می نمایم.
سید محمد کریمی
دکتر کریمی، همچنین در احکام دیگری، منصور حسینی، مرتضی اصلانی، رامین محمدی، بهنام شهریار را نیز به عنوان اعضای این کمیته منصوب کرد.