به گزارش اکونا پرس،

به نقل از کانال خبردانایی،دکتر ابراهیم کاردگر مدیرعامل شرکت بیمه دانا که ریاست این کمیته را برعهده دارد، طی سخنانی اعلام کرد: پس از ابلاغ سندیکای بیمه گران ایران، یک تیم کارشناسی تشکیل شده و بررسی موضوع بیمه از اولین برنامه توسعه تاکنون را در دستور کار خود قرار داده تا بتوانیم بهترین پیشنهادات را در برنامه هفتم توسعه داشته باشیم.

 پیش از سخنان دکتر کاردگر، دکتر سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران درباره منطق برگزاری این نشست گفت: پایان برنامه ششم توسعه نزدیک است و صنعت بیمه تلاش می کند در برنامه هفتم توسعه سهم خوبی داشته باشد.