به گزارش اکونا پرس،

به نقل از کانال خبردانایی، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه دانا که از متخصصان حوزه بیمه است و با ارایه طرح های جذاب و نوین در این صنعت، بیمه دانا را طی دو سال اخیر متحول کرده است، اخیرا به ریاست این کمیته منصوب شده تا در تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه، صنعت بیمه را کمک کند.

برای ایشان در این سمت نیز آرزوی موفقیت داریم.