به گزارش اکونا پرس،

 لوح تقدیر ارسالی در راستای قدردانی از نمایندگان برتر شعب بوده و هیچ گونه ارتباطی با انتخاب و یا تعیین نماینده برتر کشوری نداشته و ندارد.

لذا ضمن تبریک به کلیه نمایندگانی که در شعب سطح کشور از ایشان تقدیر بعمل آمده است، به اطلاع میرساند خبر مذکور ناصحیح بوده و مراتب از طریق مدیریت ذیربط نیز پیگیری می شود.

عباس رجبی 

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه دانا