به اطلاع مشتریان ارجمند می‌رساند بر اساس نامه ستاد استانی پیشگیری و کنترل کرونا استان خراسان جنوبی، به دلیل وضعیت شیوع بیماری کرونا، شعبه بیرجند از روز شنبه مورخ 24‌‌‌‌‌/08‌‌‌‌‌/1399 لغایت پنجشنبه مورخ 29‌‌/08‌‌/1399 تعطیل می‌باشد.