به گزارش اکونا پرس،

آقای غلامرضا سلیمانی امیری رییس کل بیمه مرکزی اخیرا در حکمی، دکتر ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه دانا را به عنوان عضو هیات موسس بازار متشکل بیمه منصوب کرد.

با این حکم و با توجه به سوابق، توانایی ها و ظرفیت های ایشان در حوزه بیمه، از هم اکنون باید امیدوار بود که صنعت بیمه با پوست اندازی و به روز شدن برخی قوانین، روزها و ایام مثبتی پیش رو داشته باشد.

کانال خبردانایی برای دکتر کاردگر، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل پرتلاش شرکت بیمه دانا در این سمت و نیز برای سایر اعضای هیات موسس بازار متشکل بیمه آرزوی سلامتی و توفیق دارد.