به گزارش اکونا پرس،

بدین وسیله به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند بر اساس نامه استانداری خوزستان، ساعت کاری شعب شهر اهواز از روز جاری مورخ 99/09/01 لغایت پنجشنبه 99/09/13 به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

ساعت کاری

8:30 الی 13:00