به گزارش اکونا پرس،

کریمی رئیس دبیرخانه توسعه علوم و فناوری کشور های اسلامی در گفتگو با شبکه ایران کالا، درباره بانکداری الکترونیک و توسعه فناوری های پولی گفت: متاسفانه ایران در عرصه بانکداری نوین موفق نیست چون بانکها این موضوع را نپذیرفته و عملکرد آنها همواره سنتی است.

وی با بیان اینکه با حمایت بانک مرکزی در سالهای اخیر به سمت و سوی توقف چاپ اسکناس درحال حرکت هستیم، اظهار کرد: تهدید کرونا در دوره کنونی به یک فرصت تبدیل شده و کسب و کارها به دنبال پرداخت آنلاین هستند.

کریمی در ادامه تصریح کرد: ما هنوز در حوزه پرداخت با دستگاه های کارت خوان (پوز) با مشکل مواجه هستیم درحالی که دنیا به سمت از بین بردن کارتهای بانکی است.

رئیس دبیرخانه توسعه علوم و فناوری کشور های اسلامی با تاکید بر اینکه ایران می تواند هاب بانکداری الکترونیکی باشد، عنوان کرد: با دانش، همت جوانان و توانی که در کشور وجود دارد می توانیم در این حوزه بسیار موفق بوده و معادل نفت درآمدزایی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: بانکها در کشور باید تغییر رویه دهند، در چشم انداز 1404 به نقطه بسیار خوبی در پرداخت ریالی و پولی دوجانبه بین کشورها خواهیم رسید.