به گزارش اکونا پرس،

به نفل از روابط عمومی بیمه دانا، آقای حسین حسینی در جمع کارکنان دفتر حراست این شرکت طی سخنانی، از حکم انتصاب کارشناسان حفاظت در شعب و سرپرستی مناطق ابراز خرسندی کرد و افزود: شناسایی هرگونه تخلف و یا انحراف احتمالی از اهداف و یا سیاست های شرکت لازم است که به مدیریت حراست تهران منعکس شده و برخورد مستقیم صورت نپذیرد.

 وی در پایان گفت: در صورت نیاز به تذکر ارشادی به مدیران و یا پرسنل شعب، موارد باید با هماهنگی مدیریت دفتر حراست تهران انجام گیرد.