به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومیعلی فتاحی مدیرامور سرمایه انسانی و آموزش و محمد حسینی کنارویی مدیرامور شعب استان ها که با هدف ابلاغ و نظارت برچگونگی اجرای طرح 100 روزه صورت گرفته بود به استان خراسان سفر کرده و از شعب این استان بازدید کردند.

 حسینی کنارویی ضمن تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در تمامی شعب، با توجه به نامگذاری بانک ایران زمین بعنوان بانک دیجیتال ضمن بررسی عملکرد شعب در خصوص سرفصل های بانکداری مدرن، کنترل دائمی و مستمر دستگاه های خودپرداز، درآمدهای کارمزدی حاصل از توزیع پایانه های فروشگاهی، حرکت هدفمند برای تحقق اهداف بانکداری مدرن را به شعب توصیه کردند.

 علی فتاحی مدیرامورمنابع انسانی و آموزش با تاکید بر رعایت بهداشت فردی و عمومی و در نهایت سلامت همکاران، ضمن بررسی عملکرد شعب بیان داشت: توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی بانک، در دستور کار مدیران ارشد بانک بوده و بهبود وضعیت معیشت همکاران در سال 99 حاکی از رویکرد فوق است.

 میثم شمس آبادی مدیر استان ضمن عرض خیرمقدم به مدیران ارشد به ارائه گزارشی از عملکرد سالانه به تحقق هدف 40هزار میلیارد ریال منابع تا پایان شهریور 1400، خدمت محور شدن بانک و تحقق هدف "هر کارمند یک بانکدار حرفه ای" ارائه کردند در انتهای جلسه پیشنهادات، نظرات و سوالات همکاران توسط مدیران ارشد بانک مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.