به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری مللدر ماه اول برگزاری این پویش 2524 طرح و در ماه دوم 2349 طرح برای ارزیابی به تیم داوری معرفی شدند. ارزیابی مرحله دوم از 5 بهمن تا 12 بهمن ماه انجام خواهد شد.
متقاضیان محترم می توانند برای شرکت در دور سوم پویش ایده تا عمل با ملل، فرمهای خود را به آدرس: www.azidehtaamal.ir ارسال تا طرح های آنها در مرحله سوم پویش مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
بر اساس این گزارش در پویش ایده تا عمل با ملل در هر ماه به دو ایده تا سقف 5 میلیارد ریال تسهیلات با شرایط ویژه پرداخت خواهد شد.