به گزارش اکونا پرس،

هموطنان عزیز می توانند با مراجعه به کلیه شعب و نمایندگی های شرکت بیمه "ما" در سراسر کشور از مزایای این طرح بهره مند شوند.