به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، 13 شعبه بانک کارگشایی در این دوره زمانی 228 هزار و 734 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ بیش از سه هزار و 423 میلیارد ریال پرداخت کرده اند.
همچنین 60 هزار و 817 فقره تسهیلات جعاله به مبلغ بیش از پنج هزار و 490 میلیارد ریال در این بانک به متقاضیان پرداخت شده است.
مدت زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه و جعاله کارگشایی در یک قسط و حداکثر تا یک سال است. برای اطلاع از آدرس شعب این بانک می توانید به سایت بانک ملی ایران و بخش خدمات بانکی مراجعه کنید.