به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان،  کل سرمایه این طرح  بالغ بر 100 میلیارد ریال است که  74 میلیارد ریال آن توسط تسهیلات بانک کشاورزی و از محل اعتبارات رونق تولید بنگاه های کوچک و متوسط تامین شد.

این گزارش می افزاید: با راه اندازی این طرح ، زمینه اشتغال 60 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم شد.