به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ حسن قلندری معاون امور مشتریان و توسعه بازار در این رابطه گفت: شرکت بیمه دی برای تحقق بخشیدن به چشم انداز خود که همانا تبدیل شدن به «پدیده محبوب مشتریان» است، برنامه هایی را تدوین کرده و در همین راستا، پیاده سازی استانداردهای ISO 10002 ، گام مهمی در این مسیر و حمایت از حقوق مشتریان به شمار می آید.

وی افزود: برای انطباق فرآیند رسیدگی به شکایات با بندهای استاندارد، چهار جلسه‌ی ممیزی داخلی در سطح ستاد، شعب و نمایندگی‌های منتخب برگزار گردید و در این راستا، خط مشی رسیدگی به شکایات نیز در بیمه دی تدوین شد. بدین ترتیب، طی برگزاری دو مرحله‌ی ممیزی و بررسی فرآیند رسیدگی به شکایت در کلیه‌‌ی سطوح سازمان ، شرکت بیمه دی توانست استاندارد ISO 10002:2018 را، بدون هیچ‌گونه عدم انطباق کسب نماید.