به گزارش اکونا پرس،

خداوند سبحان را شاکرم که در سایه الطاف و عنایت او، علیرغم وجود فراز و نشیب‌های موجود در سال گذشته ، مجموعه بزرگ بیمه آرمان توانست همگام با سایر خدمتگزاران صادق این مرز و بوم،  گام های موثری در مسیر توسعه دیجیتال  صنعت بیمه و تحقق جهش تولید در این صنعت برداشته و خدمات ارزنده ای را در این راستا ارائه نماید.

      </div>
      <div class=