به گزارش اکونا پرس،

به اطلاع سپرده‌گذاران محترم می‌رساند:
چنانچه سود قطعی بیشتر از سود علی‌الحساب پس از کسر حق الوکـاله حاصل گردد، ما‌به‌التفاوت مبلغ مزبور
متناسب با مانده و مدت هر یک از سپرده‌ها پرداخت خواهد شد.

هیات‌مدیره